O nouă vizită de instruire la Aeroportul Internaţional Chişinău

La data de 14 noiembrie 2023, Academia ,,Ştefan cel Mare”, reprezentată de Catedra Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, au desfășurat activități practice în zona de frontieră SPF Aeroportul Internațional Chișinău, destinate studenţilor anului III de studii, Ciclul I, programul de studii Administrarea publică, specializarea Managementul integrat al frontierei de stat.

La Aeroportul Internațional Chișinău – fiind unul din principalele puncte de intrare în Republica Moldova, studenții au fost familiarizați cu activitatea angajaților Sectorului Poliției de Frontieră aflați în tura de serviciu, având posibilitatea să asiste nemijlocit la  procesul de control al călătorilor, bagajelor și documentelor. Conform planului de activitate, formabilii s-au familiarizat cu sectorul de responsabilitate, au studiat specificul activității precum și au asimilat competențele ce revin personalului implicat.

Totodată, conform schemei tehnologice, studenților li s-a adus la cunoștință amplasarea tuturor compartimentelor ale punctului de trecere precum și ale forţelor ce activează în incinta acestuia. La fel, tinerii au fost stabiliţi pe direcțiile intrare/ieșire în calitate de observatori nemijlociţi a procesului de control al documentelor și de procesare a pasagerilor.

Activitatea s-a realizat într-un format interactiv, în cadrul căreia participanţii au oferit mai multe întrebări, primind răspunsuri de la angajaţii cu experienţă.