O nouă promoţie de subofiţeri în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare”

O nouă promoţie de subofiţeri absolvenţi au absolvit cursul de pregătire inițială în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” şi s-au întors la locurile de muncă în structurile desconcentrate ale Inspectoratului general de Poliție.
Pe parcursul a şase luni subofiţerii, noi angajaţi, au fost iniţiaţi şi instruiţi în domeniile de activitate specifice activităţii poliţieneşti: instrucţia tragerii, tactici de menţinere şi restabilire a ordinii publice, intervenţia profesională, deontologia poliţienească, acordarea primului ajutor medical, precum şi disciplinele juridice de profil.
La finele cursului, absolvenţii au susţinut examenele de capacitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Fiecare subofiţer a fost apreciat individual. Aceștia au fost instruiți şi de profesorii psihologi referitor la comunicarea profesională cu cetăţenii, controlul emoţiilor şi a stresului. Profesorii şi psihologii instituţiei au pregătit note informative, adresate şefilor subdiviziunilor care i-a angajat, care cuprind reuşita, caracterizarea aptitudinilor şi riscurilor profesionale. Absolvenţii au primit recomandări referitoare la domeniile de perfecţionare profesională, continuarea studiilor şi orientarea în carieră profesională.
La finalul ceremoniei de înmânare a certificatelor de studii, absolvenţii au mers cu pas de defilare pe platoul Academiei „Ştefan cel Mare”.