O nouă promoţie a cursului de formare managerială

În perioada 25 aprilie – 19 mai curent, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”, a fost organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, pentru 43 de angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Obiectivul de bază al acestui curs a constat în dezvoltarea aptitudinilor de lider, a personalităţii conducătorului prin consolidarea echipei, a abilităților de comunicare, planificare şi organizare managerială.

În cadrul sesiunilor de întrevedere, planificate conform programului de studii, dna Daniela Josanu din cadrul Centului de drept al femeilor, în colaborare cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova, a desfășurat cu cursanţii un brainstorming de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă și a violenței în bază de gen.

Evaluarea finală a inclus în prezentarea și susținerea unei lucrări practice (studiu de caz) cu tematici specifice domeniului de activitate, probleme identificate şi soluţii propuse. În calitate de președinte al Comisiei de evaluare a participat Secretara de stat, doamna Daniella Misail-Nichitin.

Totodată, în cadrul Comisiei de evaluare a avut loc proba de evaluare pentru 14 angajaţi din cadrul MAI, admişi pentru confirmarea programelor de formare managerială. Absolvenţii au apreciat organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire, fiind convinşi de faptul că cunoştinţele asimilate vor spori nivelul profesional în exercitarea atribuţiilor în calitate de potenţiali manageri.