Noi perspective în dezvoltarea domeniilor de interes comun cu partenerii din România

Astăzi, 21 iunie, cu o vizită de lucru, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” au ajuns reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România – rectorul Puiu Lucian GEORGESCU, prorectorul pentru activitate de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social Silvius STANCIU, decanul Facultății Transfrontaliere Gina NECULA. Delegații s-au întrunit la masa de tratative cu omologii săi din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” – rectorul Dinu OSTAVCIUC și prim-prorectorul pentru studii și management al calității Iurie ODAGIU.

Discuțiile s-au axat pe domenii prioritare de interes comun vizând cooperarea pe segmentul de instruire în cadrul programelor de masterat. Totodată, părțile au convenit asupra termenelor și condițiilor de aplicare, în parteneriat, la proiectele din cadrul Programului Interreg Next România-Republica Moldova, care vizează un șir de beneficii pentru comunitățile de la frontieră, de pe întreg teritoriu al țării noastre și din județele Iași, Galați, Vaslui și Botoșani.