Noi absolvenţi la cursurile de pregătire iniţială

La 8 septembrie curent, a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională iniţială a efectivului de 51 subofiţeri şi 16 ofiţeri, care au absolvit cu succes cursurile desfăşurate în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
Cu acest prilej, conducerea Academiei a adresat un mesaj de felicitare efectivului absolvent, dorindu-le succes în cariera profesională, curaj şi perseverenţă în activitatea de zi cu zi.
Totodată, în procesul de studii cursanţii au beneficiat de instruire prin asigurarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice cu simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească desfăşurate la atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în vederea sporirii aplicabilităţii legislaţiei şi prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.
În acest sens, efectivul formării iniţiale, au apreciat şi au mulţumit profesorilor pentru cunoştinţele acumulate, metodele de instruire aplicate, fiind convinşi de faptul că abilităţile practice obţinute le vor fi de un real folos în activitatea profesională.