Inaugurarea Muzeului Academiei de Poliţie a fost preconizată cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate a Academiei de Poliţie “Ştefan cel Mare”, la 1 septembrie 2000.

  • Muzeul Academiei este o instituţie culturală şi educativă prin intermediul căreia se propagă valori naţionale, culturale şi ce ţin de activitatea Poliţiei Naţionale, în special a Academiei de Poliţie “Ştefan cel Mare”.
  • Muzeul este un centru metodic unde au loc expoziţii ce ţin de istoria şi tradiţiile M.A.I. şi ale Academiei de Poliţie.
  • Muzeul colaborează cu diferite instituţii şi organizaţii statale şi obşteşti din ţară şi de peste hotare.
  • Muzeul efectuează popularizarea istoriei şi ridicarea nivelului de cultură generală prin organizarea diferitor expoziţii, activităţi ştiinţifice şi culturale ce ţin de muzeu.