Ministrul afacerilor interne, dl Alexandru Jizdan transmite experiența sa viitorilor ofiţeri de investigaţie

La 13 aprilie curent, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI ministrul afacerilor interne, domnul Alexandru Jizdan a venit in postura de lector în faţa studenţilor anului III de studii, Facultatea Securitate civilă şi ordine publică, specializaţi pentru serviciile Poliţiei criminale. Ministrul a susţinut o prelegere pe tema „Combaterea criminalităţii organizate în Republica Moldova”, astfel împărtăşind bunele practici şi experienţe din cariera sa.
Printre subiectele abordate au fost: structura şi liderii organizaţiilor criminale, evoluţia dezvoltării criminalităţii organizate în R. Moldova şi metodele noi de contracarare, noile genuri de infracţiuni, comise de grupuri criminale organizate; rolul şi importanţa activităţii speciale de investigaţii în domeniul descoperirii şi documentării activităţii organizaţiilor criminale.
Tematica abordată este una actuală în contextul evoluţiilor din contextul regional, gestionarea corectă şi eficientă a ameninţărilor, rolul şi mandatul poliţiei.
Studenţii au comunicat direct cu Ministrul şi au fost încurajaţi să adreseze întrebări, să abordeze punctele de vedere şi să împărtăşească sugestii şi opinii.
Dialogul dintre Ministru şi studenţi vine să sprijine acţiunile de dezvoltare şi consolidare a capacităţilor de instruire, împărtăşirea noilor experienţe şi bunelor practici, dezvoltarea unei platforme de dialog dintre mediul academic, studenţi şi practicieni.
Studenţii au preluat experienţa şi au fost menţionat că au fost onoraţi de prezenţa conducerii MAI într-un alt rol, decât cel cotidian, fiind un exemplu pentru dezvoltarea unei astfel de experienţe.

Reportaj foto: o zi din viaţa ministrului Alexandru Jizdan (TRIBUNA.MD)