Metodica predării disciplinelor socio-umane

Progresul în învăţământul superior depinde în mare măsură atât de pregătirea şi aptitudinile cadrului didactic, ca profesionist al domeniului său de specialitate, cât şi de măiestria sa pedagogică, de implementarea eficientă a metodelor instructiv-educative clasice şi contemporane.
Metodica predării disciplinelor socio-umane (Logică juridică, Sociologie juridică, Psihologie profesională, Filosofie, Politologia, Managementul ş.a.) în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI urmăreşte scopul de a constitui şi dezvolta personalitatea viitorului specialist în baza valorilor general umane care, prin acţiuni strategice de predare să formeze competenţe profesionale.
În acest context, la data de 16.01.2018, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, în Laboratorul de Psihologie Juridică s-a desfăşurat seminarul metodico – ştiinţific cu genericul „Metodica predării disciplinelor socio-umane”, organizat de membrii catedrei „Ştiinţe manageriale şi socio-umane”, care a avut drept scop schimbul de experienţă interdidactică.
Utilizarea în procesul educaţional a strategiilor moderne cultivă gândirea creatoare, motivaţia, imaginaţia, iniţiativa, responsabilitatea faţă de sarcini, capacitatea de cooperare, astfel formând măiestria profesională la viitorii specialişti din domeniul dreptului.