Memorandum de înţelegere semnat dintre Academia „Ștefan cel Mare” și PH International

La data de 22 septembrie 2022, Academia „Ștefan cel Mare”, în persoana rectorului Dinu Ostavciuc și PH International în persoana directorului Iurie Pîntea au semnat un Memorandum de înţelegere cu privire la colaborarea în implementarea Programului de Socializare Juridică în Şcolile din Republica Moldova.

Scopul prezentului Memorandum este asigurarea cadrului necesar pentru colaborarea Părților în implementarea Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, consolidarea sustenabilității rezultatelor obținute în primii ani de implementare a acestuia și maximalizarea impactului acțiunilor implementate.

În urma semnării memorandului se vor realiza: programe de formare în domeniul socializării juridice; formarea calitativă ale angajaților poliției implicați în implementarea curriculelor în domeniul de socializare juridică și a cadrelor didactice, în limitele prevăzute de lege; informarea cadrelor didactice și angajaților poliției în vederea desfășurării activităților comune și întreprinderii acțiunilor conjugate de prevenire a delincvenței juvenile și de formare a unei culturi sociale bazate pe respectarea statului de drept și promovare a responsabilităților civice.