Măsura consacrată comemorării deportărilor masive din 5-6 iulie 1949

La data de 6 iulie 2015 în incinta Academiei în sala de conferinţă a avut loc evenimentul consacrat comemorării persoanelor deportate în masă la 5-6 iulie 1949 din Basarabia (RSSM). În cadrul lucrărilor au participat: conducerea Academiei în frunte cu rectorul Semion Carp, colonel de poliţie, doctor în drept; dl Ion Varta, director al Serviciului Arhivei de Stat; dl Ghenadie Cosovan, ex-viceministru al MAI; colonel de poliţie în rezervă; dl Anatolie Caraman, preşedinte al Asociaţiei „Tiras-Tighina”, colonel în rezervă; dl Alexandru Popescu, colonel în rezervă; cadrul profesoral-didactic şi studenţii.
În cadrul forului participanţii s-au referit la atrocităţile tragice şi umilităţile la care au fost supuşi conaţionalii noştri. În particular dl Ion Varta în alocuţiunea sa a evidenţiat încălcarea gravă a drepturilor omului realizată de către regimul bolşevic-comunist în privinţa persoanelor deportate în a. 1949 din Basarabia, în special, faptul că nu li s-a asigurat dreptul la o justiţie echitabilă – o trăsătură specifică a guvernării sovietice. D-lui specificând condiţiile inumane la de deplasare şi de detenţie la care au fost supuşi cei deportaţi, a menţionat şi faptul că soarta tragică a multor dintre ei încă nu este relevată. În acest sens este esenţial şi aportul juriştilor în prelucrarea fondurilor arhivei naţionale şi reabilitărea acestor persoane.