Masa rotundă universitară cu genericul “Contribuţia ONU la Consolidarea statului de drept în Republica Moldova”

În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, catedra “Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane” în data de 03 martie 2015, a organizat masa rotundă universitară dedicată aderării Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite cu genericul “Contribuţia ONU la Consolidarea statului de drept în Republica Moldova”
Tema mesei rotunde se circumscrie procesului de promovare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului în Republica Moldova, accentuată fiind şi de preocuparea constată pe acest segment a autorităţilor statului.
În cadrul mesei rotunde au fost abordate diverse de teme cu referire la acele realizări notorii ale Organizaţiei, ce au condus la consolidarea statului de drept în ţara noastră cât şi evidenţierea acelor obstacole ce persistă şi la etapa actuală în promovarea drepturilor şi libertăţilor individului.