Masă rotundă studențească: „Probleme, soluții și perspectivele dreptului bancar în cadrul sistemului de drept”

Catedra drept privat a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI a organizat pe 31 ianuarie 2023 masa rotundă studențească în regim on-line cu genericul: „Probleme, soluții și perspectivele dreptului bancar în cadrul sistemului de drept”.

În cadrul acestei întruniri științifice studenții anului IV (buget și taxă) au abordat subiecte ce țin de securitatea în sectorul bancar, protecția consumatorului pe piața financiar-bancară din Republica Moldova, obținerea sau divulgarea informațiilor, cadrul normativ ce reglementează secretul comercial, bancar și fiscal precum și instrumentele eficiente de protecție a acestora. Totodată,  s-au discutat probleme privind integrarea europeană și reformele bancare.

Sectorul bancar este un element cheie al oricărei economii a oricărui stat. Astfel, evenimentul de referinţă organizat în cadrul instituției constituie o perfectă oportunitate pentru studenţi de a se familiariza și de a îmbunătăți competențele privind aspectele aplicative specifice sistemului dreptului bancar.