Masa rotundă studenţească dedicată Zilei Europei cu genericul „Europa – unitate în diversitate”

La data de 16.05.2019, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc masa rotundă studenţească cu genericul ,,Europa – unitate în diversitate”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe manageriale şi socio-umane”, a Facultăţii ,,Securitate Civilă şi Ordine Publică”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Academos”.
La for au participat conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare”, corpul profesoral didactic şi studenţi ai Facultăţii Drept.
Acest eveniment a avut drept scop implicarea activă a studenţilor în promovarea valorilor europene şi respectarea drepturilor omului în contextul consolidării relaţiilor Republica Moldova – Uniunea Europeană. De asemenea, a fost abordată modalitatea funcţionării instituţiilor Uniunii Europene.
În procesul de lucru a mesei rotunde studenţeşti s-a reiterat importanţa valorilor europene în formarea veritabililor profesionişti, intelectuali şi patrioţi ai Republicii Moldova.