Masa rotundă studenţească cu genericul ,,Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova”

La data de 05 decembrie 2016 în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Catedra Drept public și securitate a frontierei a Facultăţii Drept a organizat Masa rotundă studențească cu genericul „Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova”.
În cadrul acestui for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultății Securitate Civilă și Ordine Publică care spre sfîrșit au fost menționați cu diplomă de participare.
Considerăm că este un bun prilej şi mai ales o oportunitate pentru a fi solidari cu cei mai vulnerabili, pentru a încerca să îi înţelegem, să ne asumăm efortul de a îi sprijini să îşi construiască o viaţă fără bariere.
Principalul obiectiv al acestor discuții a fost promovarea înţelegerii dizabilităţii şi mobilizarea tuturor pentru asigurarea unei vieţi demne, egale din punct de vedere al drepturilor şi a bunăstării persoanelor cu dizabilităţi.
Spre final participanții forului științific au concluzionat că deşi dacă persoanele cu dizabilități sunt diferiţi de alți membri ai societății, ei nu au nevoie de milă, au nevoie de recunoaşterea lor ca membri cu drepturi depline în viaţa social-economică.
Pentru aceasta este absolut necesară implicarea diverselor instituții ale statului, mai cu seamă a societăţii civile în întreaga activitate desfăşurată de specialişti, prin asumarea unui rol activ în împiedicarea discriminării pe criterii de dizabilitate, și stabilirea unui efort comun pentru ca întreaga societate să devină mai sensibilă la vulnerabilităţile acestor persoane.