Masa rotundă studenţească cu genericul „Probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal”.

La data de 3 mai 2018, în Sala de Conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova s-a desfăşurat Masa rotundă studenţească cu genericul „Probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal”.
Respectivul for a fost organizat de Catedra „Procedură penală şi Criminalistică” a Facultăţii Drept, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Lex”.
La Masa rotundă au participat conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare”, cadrul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii anului II, III şi IV a Facultăţii Drept şi Facultăţii SCOP, care au fost menţionaţi cu certificate de participare la prezentul for ştiinţific.
Luând în considerare că la etapa contemporană Republica Moldova este pe calea dezvoltării politice şi social-economice independente, aceasta, incontestabil, implică şi efectuarea unor modificări legislative, inclusiv de natură procesual penală. În contextul acestor modificări, apare necesitatea abordării şi discutării problemelor privind probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal în scopul contribuirii la completarea şi perfecţionarea normelor juridice ce reglementează domeniul respectiv.
Astfel, scopul întrunirii a fost discutarea problematicii ce vizează probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal şi examinarea legislaţiei în domeniu, urmat de elaborarea unor concluzii şi propuneri concrete de perfecţionare a normelor juridice ce reglementează domeniul vizat.