Masa rotundă studenţească cu genericul „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi”

La 03 decembrie 2018, la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a avut loc masa rotundă studenţească cu genericul „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, celebrată la nivel mondial din 1992 la 03 decembrie.
În cadrul acestul for, organizat de Catedra Drept public şi securitate a frontierei, au participat conducerea Academiei, cadre didactice ale instituţiei, studenţi ai Facultăţii Drept. Actanţii au fost menţionaţi cu diplome de participare.
Discuţiile s-au axat pe noul Program naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022, care are ca obiective asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în societate şi asigurarea accesului la bunuri şi servicii în mod egal cu ceilalţi cetăţeni.
Pe lângă aceasta au fost puse în dezbateri şi subiecte, precum sporirea ratei de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, asigurarea accesibilității infrastructurii, transporturilor, informației și comunicațiilor pentru persoanele cu dizabilități, sporirea participării lor la viața politică, publică și culturală, creșterea nivelului de conștientizare a populației cu privire la drepturile și abilitățile persoanelor menționate etc.
Chiar dacă sunt diferiţi, ei nu au nevoie de mila şi compasiunea semenilor, au nevoie de recunoaşterea lor ca membri cu drepturi depline în viaţa social-economică. Pentru aceasta, este absolut necesară implicarea întregii societăţi în activitatea desfăşurată de specialişti, prin asumarea unui rol activ în combaterea discriminării pe criterii de dizabilitate.
Omul se constituie într-un univers unic, irepetabil, deosebit de complex, fiecare individ reuşind să realizeze pe parcursul vieţii doar o parte infimă din ceea ce reprezintă potenţialul său. În acelaşi timp, toţi oamenii sunt absolut egali, cu şanse, drepturi şi perspective. Incontestabil, omul are un potenţial enorm de autoafirmare, de creaţie şi de perfecţionare, care trebuie explorat şi valorificat.