Masa Rotundă studențească cu genericul „Aportul expertizei judiciare în combaterea fenomenului infracţional”

Pe data de 17 decembrie 2020, la Academia „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat masa rotundă studențească cu genericul „Aportul expertizei judiciare în combaterea fenomenului infracţional”, în regim de videoconferință. Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Procedură penală, Criminalistică şi Securitate informaţională”.
La Masă rotundă Studenţească au participat conducerea instituției, cadrele profesoral-didactice și studenții Academiei „Ștefan cel Mare”.
Unul din scopurile acestei sesiuni științifice a fost evidenţierea rolului instituţiei expertizei judiciare în realizarea scopului urmăririi penale.
Un alt obiectiv al evenimentului a fost identificarea anumitor lacune legislative în procesul dispunerii şi efectuării expertizei judiciare, atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată.
Un aspect important discutat în cadrul acestui forum ştiinţific, reprezintă cooperarea internaţională în domeniul expertizei judiciare. Datorită unor astfel de cooperări în domeniul expertizei judiciare se atestă un progres semnificativ al instituţiilor de expertiză.