Masa rotundă pe problemele infracţiunilor din domeniul transporturilor

În cadrul unei mese rotunde pe problemele infracţiunilor din domeniul transporturilor ce a avut loc la data de 13 februarie curent în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova au fost abordate mai multe subiecte ce comportă actualitate pentru activitatea poliţienească.
O atenţie sporită a fost acordată declaraţiei reprezentantului politic al regiunii transnistrene N. Ştanski privind elaborarea mecanismului de achitare a unor taxe pentru utilizarea şi tranzitarea spaţiului aerian al regiunii. Privitor la acest subiect s-a concluzionat că această declaraţie poartă un caracter provocator şi este irealizabilă din punct de vedere al normelor dreptului internaţional, întrucât regiunea transnistreană este parte componentă a R. Moldova, fapt pentru care nu poate să exercite atribute de suveranitate asupra spaţiului aerian. Acest lucru derivă din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională din 1944, Protocolul cu privire la modificarea convenţiei privind aviaţia civilă internaţională din 06.10.80, Convenţia din 1971 privind reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, europeană a aviaţiei, Convenţia Internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene din 13.12.1960 etc., precum şi un şir de acte naţionale. De asemenea, declaraţiile menţionate comportă un pericol pentru securitatea publică şi economică a R. Moldova, mai ales sub aspectul generării unor manifestări criminale precum ar fi acte de terorism.
În acelaşi sens, a fost analizat şi cazul reţinerii ilegale de către forţele separatiste a cetăţeanului R. Moldova Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol.
În perspectivă colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” şi-a asumat angajamentul de a discuta pe viitor subiectele sus-menţionate în cadrul unor întruniri şi cercetări cu caracter ştiinţific.