Masa rotundă: ,,Implementarea Agendei Femeile, Pacea şi Securitatea – indicator al bunei guvernări”

La data de 23 noiembrie 2023, reprezentanţii Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, împreună cu studenții Facultății Drept, administrație, ordine și securitate publică, domeniul de formare profesională: Științe Administrative, au participat la Masa rotundă cu genericul: ,,Implementarea Agendei Femeile, Pacea şi Securitatea – indicator al bunei guvernări”.

Sesiunea ştiinţifică a fost organizată de către Academia Militară a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.

Întrunirea s-a axat pe promovarea conceptelor cheie și conștientizarea necesității de integrare a dimensiunii de gen în sectorul de securitate și apărare. Totodată, evenimentul a oferit o platformă de dezbateri profunde privind participarea femeilor în sectorul de securitate şi în cel de apărare, cu atenţie asupra problemelor structurale, care împiedică incluziunea femeilor.

În acest context, au fost abordate subiecte ce vizează:

  • aplicarea Regulamentului cu privire la procedura de prevenire, identificare, înregistrare, raportare şi examinare a cazurilor de discriminare, hărţuire sexuală şi violenţă în bază de gen;
  • implementarea Agendei Femeile, Pacea şi Securitatea;
  • conceptele fundamentale pentru înţelegerea dimensiunii de gen în sectorul de securitate şi apărare precum și politici şi strategii de integrare a dimensiunii de gen în sectorul de securitate şi apărare.

Scopul evenimentului a fost de a crea o platformă de discuții, și schimb de experiențe între reprezentanții Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și ai Academiei Militare a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun ” a Ministerului Apărării.