Masă rotundă cu privire la prezentarea manualului privind facilitarea exercitării libertăţii la întrunire

Evenimente interne

 

Masă rotundă cu privire la prezentarea manualului privind facilitarea exercitării libertăţii la întrunire

 

 

      La data de 2 decembrie 2011 a avut loc masa rotundă cu privire la prezentarea manualului privind facilitarea exercitării libertăţii la întrunire, organizat de comun acord cu programul Comun al CoE şi UE “Susţinerea democraţiei în Moldova”. Academia a fost reprezentată de dl Iu. Odagiu, prim prorector pentru studii, colonel de poliţie, staff-ul catedrei “Drept poliţienesc”, psiholog principal. La eveniment au participat 5 experţi al CoE, reprezentanţi ai MAI, Curţii supreme de justiţie, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, Primăria mun. Chişinău, din rîndul societaţii civile cum ar fi: Credo, Hyde Park, Coaliţia Nediscriminare, Promo Lex.

     Acest manual a fost elaborat pentru a fi folosit de către toţi ofiţerii de poliţie implicaţi în planificarea şi  executarea operaţiunilor de poliţie ce vizează toate tipurile de întruniri publice. Acesta, de asemenea, trebuie să fie folosit de membrii autorităţilor administraţiei publice locale implicate în aceste activităţi. Manualul stabileşte principiile de asigurare a ordinii publice, cum ar fi proporţionalitatea, obiectivitatea, axarea pe comunitate, etc. Standardul internaţional principal la care se face referinţă în manual este Convenţia Europeană a drepturilor Omului. De asemenea, manualul oferă sfaturi practice privind modul de luare în considerare a tuturor aspectelor relevante şi de înregistrare a tuturor deciziilor.