Masa rotundă cu genericul „Vasile FLOREA: studii şi contribuţii în dezvoltarea ştiinţelor penale”

La 18 ianuarie 2021, în incinta Bibliotecii Generale „Tudor ROȘCA” a Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc masa rotundă cu genericul „Vasile FLOREA: studii şi contribuţii în dezvoltarea ştiinţelor penale”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul ştiinţă, în colaborare cu Catedra Drept penal şi criminologie şi Departamentul informaţional biblioteconomic.
Forul a demarat prin anunțarea unui minut de reculegere în memoria regretatului profesor Vasile Florea, care astăzi ar fi împlinit vârsta de 85 de ani. Participanţii la eveniment au scos în evidenţă principalele realizări ale savantului care au contribuit la dezvoltarea științelor penale. Astfel, de la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi până în ultima zi din viaţă V. Florea a activat neostenit în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior, reuşind să lase urme profunde în domeniul pregătirii multor generaţii de jurişti calificaţi care activează şi astăzi în diferite structuri importante abilitate cu competenţe de menţinere a ordinii de drept. O mare parte a cadrelor didactice și științifice ale Academiei sunt discipoli ai distinsului profesor, continuând până în prezent să se călăuzească în activitatea lor profesională de experienţa şi sfaturile utile ale acestuia.
Savantul rămâne a fi o notorietate pentru întreaga comunitate academică. Pe lângă faptul că s-a remarcat printr-o activitate didactică prodigioasă, a reuşit să se afirme şi prin prisma multiplelor cercetări ştiinţifice realizate în domeniul dreptului. Aceasta din urmă i-a adus un mare prestigiu în mediul oamenilor de ştiinţă din ţară şi de peste hotare.
Interesul deosebit al profesorului Vasile Florea manifestat faţă de studiul răspunderii penale pentru infracţiunile medicale a devenit, pe parcursul anilor, preocupaţia lui de bază, iar rezultatele valoroase obţinute în acest domeniu şi-au găsit reflectare în 6 lucrări monografice, dintre care 1 editată de comunitatea ştiinţifică din Germania, şi în peste 100 de articole ştiinţifice publicate în reviste de profil și în materialele mai multor conferințe tematice naționale sau internaționale.