Masa rotundă cu genericul: „Protecţia juridică a simbolurilor naţional-statale”

În contextul zilei naţionale a Drapelului, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat o masă rotundă cu genericul: „Protecţia juridică a simbolurilor naţional-statale”. La acest for ştiinţific universitar au participat: conducerea Academiei, cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţi instituţiei. De asemenea, la eveniment a fost prezentă asociaţia obştească „Credinţă Patriei”, reprezentată de Ghenadie Cosovan, ex-viceministru de interne, colonel de poliţie în rezervă.
Lucrările forului au fost axate pe abordarea diverselor subiecte care se referă la protecţia juridică a simbolurilor naţional-statale şi lacunele existente în acest domeniu. În discuţii, participanţii au evidenţiat: rolul simbolurilor naţional-statale în consolidarea unităţii naţionale; mecanismele interne de protecţie a simbolurilor naţional-statale; reglementarea constituţională a simbolurilor naţionale; conştiinţa civică a cetăţenilor faţă de simbolurile naţionale; nihilismul juridic al populaţiei, dar şi a înalţilor funcţionari cu referire la simbolurile naţional-statale etc.
Un rol aparte, conturat în demersurile ştiinţifice, i-a revenit problemei educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii. În calitate de soluţie a acestei probleme a fost propusă elaborarea unei strategii, care trebuie să se regăsească într-o concepţie unică cu caracter militaro-patriotic, scopul principal al căreia ar fi consolidarea ataşamentului şi respectului faţă de simbolurile statale şi valorile naţionale ale poporului nostru.