Masa rotundă cu genericul „Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi”

La 28 noiembrie 2019 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost organizată Masa rotundă studenţească cu genericul „Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi” dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi, celebrată la nivel mondial din 1992 la 03 decembrie.
În cadrul acestui forum, organizat de către Catedra Drept public şi securitate a frontierei împreună cu Centrul ştiinţific „Areopag” au participat conducerea Academiei, consilierul jurist „Keystone Moldova”, dna Cuşcă Elena, cadre didactice ale instituţiei şi studenţi ai Facultăţii Drept a Academiei.
Discuţiile s-au axat pe punerea în aplicare de către Republica Moldova a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi necesitatea implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru ca societatea să devină mai sensibilă la vulnerabilităţile acestor persoane.
La fel au fost puse în dezbatere şi alte aspecte precum sporirea ratei de angajare în câmpul muncii, asigurarea accesibilităţii la infrastructură, sporirea participării la viaţa politică, publică şi culturală a acestei categorii de persoane.
Oamenii sunt absolut egali, cu şanse, drepturi şi perspective identice. Chiar dacă sunt diferiţi, ei nu au nevoie de compasiunea semenilor, ci de recunoaşterea lor ca membri cu drepturi depline în societate.