Masă rotundă cu genericul „Organizarea activităţilor poliţieneşti în prevenirea şi combaterea infecţiei COVID 19”, dintre reprezentanţii Academiei „Ştefan cel Mare” şi Universitatea MAI al Ucrainei din or. Odessa

Anul 2020-2021 se dovedeşte a fi unul care pune la încercare atât valorile profesionale cât şi cele umane. Odată cu declanşarea şi răspândirea infecţiei COVID-19 atât în lume cât şi la noi în ţară, ne dă de înţeles că urmează schimbări globale în toate domeniile de activitate. În mod inevitabil, ca rezultat al acestor schimbări, domeniul poliţienesc, primeşte misiunea de a pregăti şi a adapta societatea la noile cerinţe ce se impun reieşind din evoluţia epidemiologică din ţară.
Astăzi, 16 februarie 2021 în cadrul Academiei a fost organizată şi desfăşurată masa rotundă cu genericul „Organizarea activităţilor poliţieneşti în prevenirea şi combaterea infecţiei Covid 19”, în regim de videoconferinţă cu participarea în colaborare a reprezentanţilor Universităţii MAI al Ucrainei din or. Odessa.
Activitatea a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea domnului Dinu OSTAVCIUC, dr., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi domnului Veaceslav ABROSKIN, dr., rector al Universităţii MAI al Ucrainei din or. Odessa.
În cadrul mesei rotunde au fost abordate tematicile: Rolul Inspectoratului General de Carabinieri în menţinerea ordinii publice pe perioada pandemiei COVID-19, Măsurile întreprinse de poliţia Republicii Moldova în lupta împotriva COVID-19, Incriminarea faptelor de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a COVID-19 în Codul Contravenţional al Republicii Moldova, COVID-19 – metode de profilaxie şi prevenire a bolilor epidemice în rândul angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare”, Corona virusul şi asigurarea ordinii şi liniştii publice, specificul activităţii poliţiei în contextul pandemiei.
În finalul videoconferinţei au fost relevate un şir de concluzii şi recomandări pentru prevenirea şi combaterea acestei infecţii COVID-19.