Masa rotundă cu genericul „Instrumente juridice de protecţie a patrimoniului cultural”

La 25 iunie 2015, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Instrumente juridice de protecţie a patrimoniului cultural”.
La acest for ştiinţifico-practic au participat: Oleg Babin, viceministru al afacerilor interne; Gheorghe Postica, viceministru al culturii; Anatol Petrencu, director al Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”; Aurelia Corneţchi, director adjunct pentru relaţii cu publicul al Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei; Ion Tentiuc, şef al Secţiei Arheologie a Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei; Tudor Zbârnea, director general al Muzeului Naţional de Artă a Moldovei; Protoiereu Octavian Moşin; Ion Gumenîi, decan al Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova; reprezentanţi ai organelor de drept, instituţiilor superioare de învăţământ din republică, precum şi corpul profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare”.
Participanţii la lucrările forului au constatat că moştenirea istorico-culturală are o importanţă deosebită pentru întreaga societate, având un rol semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, artei, învăţământului public, precum şi a altor sfere ale vieţii sociale. Ajunse până în zilele noastre, creaţiile de pictură, sculptură, artă aplicată, inscripţii foarte vechi şi multe alte exponente de informaţii ce reflectă viaţa şi activitatea generaţiilor precedente favorizează cunoaşterea diferitor etape de dezvoltare a poporului, asigurând, în acelaşi timp, succesiunea istorică a tradiţiilor culturale ale naţiunii.
Deşi există mai multe reglementări naţionale şi internaţionale care au menirea de a proteja tezaurul cultural, totuşi astăzi mai întâlnim multiple cazuri de atentate infracţionale şi de altă natură, obiectul cărora îl constituie valorile culturale. Iată de ce problema protejării moştenirii culturale a unei naţiuni trebuie să devină una dintre cele mai actuale. Astfel, pentru prevenirea şi combaterea reuşită a faptelor infracţionale care atentează la bunurile culturale ale Republicii Moldova, este extrem de important perfecţionarea cadrului legal existent în acest domeniu.
În contextul celor expuse, urmare discuţiilor purtate pe marginea subiectului abordat, Ministerul Afacerilor Interne şi Academia „Ştefan cel Mare”, în comun cu Ministerul Culturii, au venit cu o iniţiativă legislativă de modificare a legislaţiei penale şi a celei contravenţionale în scopul sporirii eficienţei în domeniul protecţiei patrimoniului cultural, care va fi înaintată Parlamentului Republicii Moldova.