Masa rotundă cu genericul „Accesibilitatea – precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi

La data de 03 decembrie 2020 Catedra Drept public şi securitate a frontierei împreună cu Centrul ştiinţific „Areopag” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au organizat, prin utilizarea Platformei Google Meet, masa rotundă studenţească cu genericul „Accesibilitatea – precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, moderator fiind Mariana Pavlencu, doctor în drept, conferențiar universitar.
În cadrul acestui forum științific au participat conducerea Academiei, cadrele didactice ale instituţiei şi studenţii Facultăţii drept, ordine publică și securitate civilă a Academiei.
Discuţia s-a axat pe aplicarea în Republica Moldova a prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi necesitatea implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru a sensibiliza oamenii.
Aspecte precum: sporirea ratei de angajare în câmpul muncii, asigurarea accesibilităţii la infrastructură, sporirea participării la viaţa politică, publică şi culturală a acestei categorii de persoane au fost alte subiecte puse în dezbatere. Într-o societate democratică trebuie să fim cu toți egali, indiferent de situație. Drepturile esențiale trebuie să fie respectate de toți cetățenii fără a exista discriminări sau abateri de la normele morale ale umanității.
Această întrunire a avut drept scop evidențierea soluțiilor la problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și integrarea acestora în societate.