Masa rotundă: „12-13 iunie 1941 – primul val al deportărilor din Basarabia şi Bucovina de Nord”

La 12-13 iunie 1941 a avut loc primul val al deportărilor din Basarabia şi Bucovina de Nord. În preajma acestui tragic eveniment, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia a fost abordată sub aspect istoric şi juridic politica discriminatorie şi consecinţele acestor deportări.
Au participat la lucrările forului conducerea Academiei, cadrele ştiinţifico-didactice şi studenţii instituţiei. De asemenea, la eveniment a fost prezent Preotul Octavian Moşin, doctor în teologie, conferenţiar universitar, care s-a referit la situaţia dramatică a clerului şi a Bisericii din acea perioadă.
În dezbateri au fost elucidate premisele politico-ideologice ale deportărilor, directivele Moscovei şi acţiunile criminale ale NKVD-ului comise împotriva populaţiei băştinaşe, inclusiv asupra copiilor şi femeilor, înaltele acte de trădare ale celor care au acceptat să colaboreze cu regimul bolşevic, genocidul comis asupra basarabenilor şi bucovinenilor români etc.
În concluzie, participanţii forului ştiinţific au constatat că suferinţele celor deportaţi au fost imense şi irecuperabile, iar o mare parte din ei nu au fost reabilitaţi nici până în zilele noastre. Este o datorie a noastră să comemorăm numeroasele victime ale acelui tragic eveniment şi să facem tot posibilul ca astfel de nelegiuiri să nu se mai repete.