Lucrarea ştiinţifico-metodică „Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi”

La Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a fost elaborată și publicată lucrarea ştiinţifico-metodică „Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi”, autor dr.în drept Mariana Pavlencu. Lucrarea prezintă o analiză de ansamblu a celor mai importante instrumente şi mecanisme cu atribuţii în domeniul de protecţie juridică a persoanelor cu dizabilităţi atît la nivel internaţional cît şi la nivel european. Lucrarea poate servi drept suport practic persoanelor cu dizabilităţi în lupta cu tratamentele discriminatorii la care sunt supuse cu regularitate.
Lucrarea constituie o contribuţie esenţială la completarea literaturii de specialitate, fiind în acelaşi timp şi o sursă de referinţă pentru teoreticieni, practicieni, specialişti atît din domeniul dreptului cît şi din alte domenii adiacente. Prin urmare, insuficiența unor lucrări de specialitate în domeniu, precum și nivelul de investigare, determină oportunitatea acestui studiu, care vine să elimine aspectul lacunar în domeniul cercetat. Prezenta cercetare poate servi ca suport metodic în elaborarea altor lucrări din acelaşi domeniu sau din domenii tangente.