Lucrarea „Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale” a profesorului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Vasile Florea, editată în Germania

Pornind de la faptul că Constituţia Republicii Moldova garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 24), precum şi dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36), profesorul Vasile Florea, autor al acestui studiu monografic complex, a investigat problema răspunderii penale pentru infracţiunile medicale, îndeosebi prevederile art. 213 Cod penal al RM – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, şi art. 162 – neacordarea de ajutor unui bolnav.
În acest context, sunt studiate detaliat problemele legate de calificarea, prevenirea, investigarea, examinarea judiciară şi expertiza medico-legală a acestor infracţiuni.
De asemenea, au fost analizate şi interpretate sentinţele de condamnare a medicilor vinovaţi de comiterea unor astfel de infracţiuni.
Din considerente că subiectul abordat în lucrare i-a interesat pe savanţii şi specialiştii germani în domeniu, aceasta a fost editată în Germania, fiind inclusă în catalogul de cărţi a Bibliotecii Naţionale Germane.