13.06.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.05.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

20.05.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

20.05.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secției alimentară a Direcției administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.04.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior al Secţiei proiecte şi dezvoltare instituţională (temporar, pe perioada detaşării inspectorului principal Stratu Violeta Serghei). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.02.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.02.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Formator (temporar, pe perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.02.2022. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

22.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL).. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233

22.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada deţinerii interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere de către titular) al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator (temporar, pe perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

11.01.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.01.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Maestru de instruire al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

03.01.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator (temporar, pe perioada deţinerii interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere de către titular) al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

29.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Șef al Departamentului formare continua și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

28.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

28.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Maestru de instruire al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

24.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Catedrei științe manageriale, socio-umane și comunicare profesională a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

21.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Subofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Catedrei științe manageriale, socio-umane și comunicare profesională a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

10.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef adjunct al Secției nr.3b al Comandamentului studenţi cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

10.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator (temporar, pe perioada concediului partial plătit) al Departamentului formare iniţiala subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada deţinerii interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere de către titular) al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Subofiţer superior al Secției documentare. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secției nr.3b al Comandamentului studenţi cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Subofiţer superior al Secţiei documentare. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

13.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Secției management al calităţii a Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

13.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofițer principal al Secției management al calităţii a Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

15.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Serviciului juridic. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Serviciului juridic. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofițer superior al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: – Subofiţer superior al Secției comunicații și tehnologii informaționale. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Ofițer superior al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare iniţiala subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.– lector universitar al Catedrei pregătire fizică şi autoapărare a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică;
– lector universitar al Catedrei ştiinţe manageriale şi socio-umane a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică.

– prodecan al Facultăţii drept;
– şef al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept;
– şef al Catedrei drept poliţienesc a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică;
– şef al Secţiei formare managerială a Departamentului dezvoltare profesională şi managerială;
– asistent universitar (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept.


– ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional;
– inspector-şofer al Secţiei armament şi poligoane a Departamentului management operaţional.