Legătura indispensabilă între teorie şi practică

Studenţii anilor II, III şi IV ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI anual desfăşoară stagii de practică în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. Pe parcursul practicii aceştia aplică abil cunoştinţele teoretice şi abilităţile obţinute în timpul studiilor, dau dovadă de atitudine serioasă, tenacitate şi responsabilitate, se încadrează rapid în activităţile speciale, cunosc şi respectă întocmai actele normative şi legislaţia în vigoare.
Drept exemplu sunt trei studenţi ai anului IV de studii, facultatea Drept, care în perioada 18 ianuarie – 11 martie 2016 au efectuat stagiul de practică în cadrul IP Centru al DP mun. Chişinău.
Pe 4 aprilie curent la adresa Academiei „Ştefan cel Mare” a parvenit o scrisoare din partea şefului IP Centru al DP mun. Chişinău, colonel de poliţie Ion Bilibov, care a apreciat înalt cunoştinţele, competenţa, sîrguinţa, disciplina şi seriozitatea manifestată de studenţii sus indicaţi, întru însuşirea specificului activităţii de ofiţer de investigaţii.
Colonelul de poliţie Ion Bilibov a adresat mulţumiri pentru instruirea şi educarea unei astfel de generaţii de poliţişti conştiincioşi şi pentru ajutorul acordat în prevenirea şi combaterea criminalităţii.
Studenţii în cauză au participat la reţinerea în flagrant a unei grupări criminale specializate în fabricarea şi punerea în circulaţie a semnelor băneşti false, au dat dovadă de curaj, sacrificiu, devotament cauzei şi exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.
Pentru faptul dat, prin ordinul rectorului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, colonel de poliţie Simion Carp, studenţii instituţiei au fost menţionaţi.