Lecţii-training cu psihologii din subdiviziunile MAI

În perioada de 11.06-13.06.14 s-au desfăşurat lecţii-training în domeniul Pregătirii psihologice a 31 de specialişti psihologi din subdiviziunile MAI în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. Lecţiile au fost realizate în Laboratorul de Psihologie juridică şi Sala de Reabilitare psihologică de către Dna Aliona Bivol, doctor în psihologie, locotenent-colonel de poliţie.
Importanţa ştiinţifico-pragmatică a lecţiilor-training în domeniul Pregătirii psihologice este evidenţiată de evoluarea cunoştinţelor necesare pentru organizarea activităţii psihologului atât documentară, cât şi metodică.
Deliberarea exigenţelor în analiza practică a personalităţii, principiilor de bază în studiul relaţiilor interpersonale şi al grupurilor, problemei factorilor generatori de stres la poliţişti prin interpretarea proceselor şi stărilor din perspectivă psihologică, a oferit un suport teoretic şi practic pentru realizarea cu succes a activităţii de psiholog, precum şi dezvoltarea unor deprinderi şi abilităţi practice.
Psihologii au beneficiat de cărţi din partea conducerii Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI privitor la riscurile profesionale la care sunt expuşi poliţiştii, fiind un suport în evidenţierea problemelor cu care se confruntă angajaţii. Totodată au fost înmânate solemn diplome de finalizare a cursului-training.