Lecţie interactivă

La data de 24 mai 2022, conferenţiarul universitar al Catedrei Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, Liliana Creangă, a organizat o lecție interactivă la cursul de specializare ,,Protecția juridică a drepturilor omului”, desfăşurată în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională.

Invitatul special, Mihail Gorincioi, avocat, ex-membru al Consiliului pentru Prevenirea Torturii, (în mandatul 2016-2021) şi-a împărtăşit experienţa bogată în domeniul abordat.

Dezbaterile s-au axat pe: aspecte teoretice și practice de prevenire și combatere a torturii, a tratamentului inuman și degradant; problematica identificată în izolatoarele de detenție provizorie; cele mai frecvente subiecte abordate de persoanele private de libertate; acordarea asistenței medicale neadecvate sau cu întârziere; condiții de detenție.

În concluzie a fost reiterat faptul că, funcţionarea  mecanismului naţional de prevenire a torturii este posibilă cu respectarea activităţilor indispensabile – efectuarea vizitelor preventive și de monitorizare a locurilor de detenție.