Lansarea studiului monografic: „Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii”

În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova a fost editat studiul monografic cu titlul „Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii”, autorul căreia este Dinu OSTAVCIUC. Această lucrare este un studiu de anvergură destinat cercetării procesual-penale şi criminalistică a traficului de copii. Astfel, lucrarea este elaborată în baza legislaţia procesual-penală a RM şi a altor state (România, Federaţia Rusă, Ucraina, Bielorus, Letonia, Austria, Elveţia, Germania, Franţa etc.), aspect care, pe de o parte, nuanţează odată în plus complexitatea studiului, iar, pe de parte, dorinţa autorilor de a promova o apropiere de concept între doctrinele de referinţă.
Lucrarea îşi găseşte utilitate pentru studiul avansat al Dreptului procesual-penal şi criminalistică, cu referinţă specială la studiile superioare de masterat (ciclul II) şi studiile superioare de doctorat (ciclul III). De asemenea, lucrarea are şi o importanţă teoretico-aplicativă întrucât sunt identificate anumite constatări şi concluzii pe care le găsim deosebit de utile pentru organele de drept la cercetarea traficului de copii.