Lansarea proiectului „Încadrarea tinerilor NEET în sistemul Afacerilor Interne”

În multe zone rurale, accesul la servicii de instruire, orientare profesională și ulterior oportunitățile de angajare sunt limitate, din cauza distanței și infrastructurii reduse. Persoanele din aceste comunități posedă resurse și calități valoroase precum: solidaritatea, munca, și patriotismul – calități definitorii pentru un viitor angajat al afacerilor interne.

Astfel, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne cu suportul Fundației Est-Europene, din sursele acordate de Suedia, implementează proiectul „Încadrarea tinerilor NEET în sistemul Afacerilor Interne” cu scopul de a facilita accesul tinerilor din categoria NEET la servicii educaționale de calitate și încadrarea ulterioară a acestora în calitate de angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinea și securitatea publică poate fi asigurată doar de către angajați bine instruiți, care vor respecta și aplica corect normele legale.

Vin-o în echipa MAI!