Lansarea manualului „Teoria generală a dreptului”

La data de 3 octombrie 2019, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc lansarea de carte – Teoria Generală a Dreptului, autori Roman Staraşciuc şi Ghennadi Epure. La eveniment au fost prezenţi: prorectorul pentru studii şi management al calităţii, doctor în drept, conf. univ, Iurie Odagiu şi corpul profesoral- didactic al catedrei „Drept public şi securitate a frontierei”.
Manualul conţine o nouă abordare a fenomenului juridic, având drept punct de plecare literatura din perioada interbelică a savanţilor ştiinţelor juridice precum au fost Mircea Djuvara, Petre Andrei, Petre I. Ghiaţă etc. În lucrare se arată cursul autentic al dreptului în spaţiul românesc şi modul cum acesta a evoluat nealterat de alte doctrine până în zilele noastre.
Scopul acestui volum este de a explica evoluţia dreptului în diferite epoci, formarea şi dezvoltarea Teoriei Generale a Dreptului ca disciplină distinctă şi de a realiza o sinteză a activităţii principalelor instituţii ale fenomenului juridic într-un limbaj accesibil pentru tânărul student şi pentru cei care sunt preocupaţi în activitatea lor de ştiinţele juridice.