Lansarea manualului „Drept procesual contravențional”

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a fost elaborată și publicată monografia cu caracter științifico-didactic, „Drept procesual contravențional”, a cărei autori sunt dr., conferențiar universitar, Igor Trofimov și Andrian Crețu. Lucrarea prezintă un amplu studiu asupra problematicii cu care se întâlnesc frecvent angajații Ministerului Afacerilor Interne în procesul documentării diferitor încălcări de ordin contravențional oferindu-le, pe această cale, soluții reale, viabile și eficiente în perpetua lor misiune de aplicare a legii în condiții de maximă echitate. Prezenta lucrare apare într-un moment de evidentă oportunitate, atunci când avântul reformelor în toate direcțiile de activitate urmează a fi lansat de pe o platformă științifico-teoretică durabilă, bine consolidată și construită după necesitățile și exigențele timpului. Actualitate și importanța lucrării se impune și prin faptul că noile proiecte de concept identificate în textul acesteia acoperă multe goluri ale doctrinei și legislației anterioare în materia procedurii contravenționale, prin a oferi modele concrete pentru legiuitor de care urmează să țină cont în procesul de legiferare. După natura și utilitatea practică a conținutului său, monografia de față este adresată unui cer larg de utilizatori, începând de la studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, practicieni, cei care înfăptuiesc justiția, și nu în ultimul rând, celor ce sunt interesați a-și cunoaște drepturile în calitatea lor de participanți la procesul contravențional.