Lansarea manualului „Drept execuţional-penal”, autor Simion Carp

Recent a văzut lumina tiparului manualul „Drept execuţional-penal”, autor Simion Carp. În prezenta lucrare, revăzută şi adăugită, este propusă cercetarea problemelor ce se referă la prevenirea comiterii unor noi infracţiuni în perioada executării pedepselor penale, dat fiind faptul că, pe lângă aplicarea acestora, este nevoie şi de executarea lor, ceea ce implică o constrângere juridică mai directă asupra condamnatului. Din aceste considerente, legea execuţional-penală prevede că, imediat ce sentinţa de condamnare a rămas definitivă, ea devine executorie, iar instanţa de resort este obligată să o pună în executare. Totodată, prin executarea pedepsei de către condamnat se realizează, în primul rând, prevenirea specială a persoanei ce execută pedeapsa şi, în al doilea rând, prevenirea generală a altor categorii de persoane care ar putea să comită infracţiuni.
Structura acestui manual coincide cu cea a Codului de executare al Republicii Moldova în vigoare ce vizează sancţiunile de drept penal şi scoate în evidenţă cele mai importante probleme teoretice şi practice care se referă la complexitatea sistemului execuţional-penal. În acest context, prezintă interes analiza aspectelor cu privire la statutul juridic al condamnatului, clasificarea şi repartizarea lor în instituţii penitenciare, regimul de detenţie, reglementarea juridică a muncii condamnaţilor, organizarea executării diferitor tipuri de pedepse penale de către instituţiile şi organele competente etc. De asemenea, în lucrare sunt reflectate aspectele referitoare la istoricul apariţiei şi dezvoltării raporturilor execuţional-penale, reglementările juridice internaţionale privind executarea pedepselor penale şi problemele sistemului penitenciar al statelor occidentale.
Expunând prin prisma acestei lucrări principalele elemente din care este constituită ştiinţa dreptului execuţional-penal, considerăm că ea va fi utilă atât studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice, cât şi practicienilor din domeniul sistemului penitenciar. Totodată, cei care sunt preocupaţi de dezvoltarea acestei ştiinţe urmează să perceapă necesitatea interpretării profunde şi continue a tuturor problemelor care pot apărea ulterior în vizorul disciplinei respective.