Lansarea lucrării metodice: „Infracţiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Seria: Drept penal (Partea specială)”

Globalizarea terorismului a devenit o cruntă realitate ce nu poate fi contestată, constituind o ameninţare la adresa securităţii interne şi internaţionale şi, implicit, un fenomen aflat în responsabilitatea întregii comunităţi internaţionale.
Gradul prejudiciabil sporit al infracţiunilor cu caracter terorist este determinat, pe de o parte, de faptul că infracţiunile date atentează atât la securitatea publică, pacea, securitatea omenirii, transporturi, autorităţile publice şi securitatea de stat, cât şi la viaţa, sănătatea, integritatea, libertatea persoanei, patrimoniul, mediul înconjurător, iar pe de altă parte, de faptul că respectivele fapte au obţinut în ultimul timp o răspândire largă.
Problema prevenirii şi combaterii infracţiunilor cu caracter terorist îşi găseşte reflectare inclusiv în activitatea ştiinţifico-didactică.
Astfel, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM a fost editat studiul metodic cu titlul: „Infracţiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Seria: Drept penal (Partea specială)”, autori ai căruia sunt: Valentin CHIRIŢA, dr., conf. univ., Andrei CAZACICOV, master în drept.
Prezenta lucrare este recomandată studenţilor ciclului I de studii, masteranzilor, doctoranzilor, audienţilor cursurilor de perfecţionare a calificării cu profil de jurisprudenţă, precum şi oricărui cititor şi are drept scop oferirea unui sprijin angajaţilor organelor de drept în activitatea de încadrare juridică a infracţiunilor cu caracter terorist.