Lansarea îndrumarului metodic: „Cadrul legal de aplicare şi specificare a mijloacelor speciale”

Recent a văzut lumina tiparului îndrumarul metodic Cadrul legal de aplicare și specificare a mijloacelor speciale, autori: Radion Rotaru, Iurie Ionel, Vladislav Galemba, Alin Bulbaş, Ion Budan.
Respectiva lucrare metodică este destinată pentru instruirea efectivului subdiviziunilor MAI privind aplicarea mijloacelor individuale de apărare pasivă, activă şi auxiliare, acţiunilor tactice corecte la curmarea încălcărilor în grup a ordinii publice.
Îndrumarul cuprinde: noţiuni generale privind încălcările în grup a ordinii publice; cadrul legal de aplicare a mijloacelor speciale; mijloacele individuale de apărare pasivă, activă și auxiliare; modalitatea de echipare a efectivului, destinația, caracteristicile tehnico-tactice şi principiile de funcţionare a mijloacelor speciale; procedeele de front cu mijloacele individuale de apărare pasivă şi activă; metodele de apărare şi atac; dispunerea forţelor şi mijloacelor etc.
Lucrarea este recomandată angajaţilor responsabili de pregătirea profesională din cadrul MAI, studenţilor, audienţilor cursurilor de perfecţionare a calificării şi are drept scop oferirea unui sprijin angajaţilor organelor de drept în activitatea de asigurare şi restabilire a ordinii publice.