Lansarea cursului universitar „Tactica acțiunilor de urmărire penală”

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a fost elaborat și publicat valorosul curs universitar cu caracter științifico-didactic „Tactica acțiunilor de urmărire penală”, a cărui autori sunt Tudor Osoianu, Iurie Odagiu, Dinu Ostavciuc, Constantin Rusnac.
Cursul a fost conceput într-o formă accesibilă și prezintă ideea stării actuale a tacticii criminalistice ca disciplină științifică și academică, oferă informații de bază despre principiile generale ale tacticii criminalistice, versiuni, tactica cercetării la fața locului, a percheziției, confruntare, audiere etc. Principalele obiective ale acestei lucrări constituie formarea la studenți și cursanți a cunoștințelor aprofundate despre aplicarea legităților tacticii criminalistice la investigarea infracțiunilor, dobândirea de către aceștia a abilităților de activitate creativă independentă, îndreptată la stabilirea specificului fiecărei situații tactice și adoptarea, după caz, a deciziilor optime, identificarea unor oportunități alternative, precum și abilități în utilizarea instrumentelor criminalistice la investigarea infracțiunilor.
Studiu este binevenit cercetătorilor și studenților de la domeniile de formare drept, protecția persoanei și a proprietății, precum și practicienilor din organele de aplicare a legii. Poate fi de real folos în instruirea masteranzilor, a audienților INJ, precum și în avansarea studiilor la doctorat.