La linia de „finiș” a Cantonamentelor militare

În perioada 13 – 30.06.2022, Catedra instruire militară și intervenții profesionale a desfășurat lecții/instruiri practice în cadrul Cantonamentelor militare finale pentru studenții Academiei de la forma de învățământ zi, locuri finanțate de la bugetul de stat și cele cu taxă. 234 de beneficiari au finisat cu succes examenele de absolvire a Programului de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat.

Cursul vizat se axează pe pregătirea tinerilor studenți, având drept scop sporirea disciplinei executorii, formarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice, pentru a corespunde exigențelor Regulamentelor Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

Instruirea a inclus mai multe aspecte din domeniul general al milităriei, printre care: principiile de bază ale apărării nucleare, biologice şi chimice; pregătirea de geniu; însușirea topografiei militare; cunoașterea domeniilor medico-militar, de comunicaţii şi informatică, etc. Totodată, studenții au urmat și un curs de formare de specialitate, care presupune dezvoltarea aptitudinilor la compartimentele: pregătirea tactică; instrucția de front; pregătirea tehnică; instrucţia focului; pregătirea de cercetare, etc.