La Academia „Ştefan cel Mare” a demarat concursul de admitere

În conformitate cu ordinul MAI nr.305 din 23.05.2019 cu privire la recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru concursul de admitere în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI în anul 2019 şi, respectiv, Hotărârea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” nr.7 din 06.06.2019 cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, astăzi a demarat etapa concursului pentru locurile cu finanţare bugetară.
Sute de tineri, din toate colţurile Republicii Moldova au ajuns în capitală, cu mult timp înainte de ora stabilită de prezentare. Este o faptă apreciabilă care confirmă disciplina, setea de studii şi dorinţa generaţiei tinere de a-şi servi ţara şi societatea.
Pe această cale, administraţia Academiei „Ştefan cel Mare” aduce sincere mulţumiri entităţilor care s-au implicat plenar în recrutarea şi selectarea candidaţilor la studii: autorităţilor publice şi instituţiilor din subordinea MAI; conducerii şi angajaţilor Serviciului medical al MAI şi Comisiei medicale centrale; altor ministere de forţă cu care instituţia are încheiate acorduri de colaborare etc.
Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au promovat, pe dreptate, imaginea în societate: colegilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; veteranilor MAI; sindicatelor; colegilor din resurse umane; Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Poliţie (ACAPOLIS); Asociației Obșteşti „Tradiții militare”; Asociației pentru protecția bunurilor culturale din Republica Moldova; partenerilor de proiecte şi campanii de voluntariat şi caritate; mijloacelor mass-media şi oamenilor de bună credinţă.
Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova este o instituţie de învăţământ superior, acredită ştiinţific (organizaţie competitivă pe plan internaţional), instituţional la toate trei cicluri de instruire. Este unica instituţie din ţară care de la creare şi până în prezent, şi-a suplinit locurile pentru studii în sesiunile de bază, neavând nici o sesiune suplimentară.
P.S. Tuturor candidaţilor înscrişi la concursul de admitere le dorim succes!