Întrevederea cu participanţii seminarului de instruire ,,Formarea formatorilor – 2”

Pe data de 16.10.2012 în incinta Academiei a avut loc întrevederea cu reprezentanţii din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kirghizia, Tadjikistan, participanţi la seminarul de instruire „Formarea formatorilor – 2” din cadrul proiectului „Protecţia copiilor împotriva torturii şi maltratării în Asia Centrală şi Europa de Est”, eveniment organizat de UNICEF în hotelul „Jazz”. Oaspeţii s-au familiarizat cu activitatea Academiei, procesul de instruire, a fost un schimb de opinii cu privire la cele mai bune practici şi oportunităţi în vederea pregătirii cadrelor pentru OAI. Oaspeţii au vizitat sălile de instruire, de sport, laboratoarele, biblioteca, tirul. Propunerile parvenite din partea Kazahstan şi Kirghizia de a stabili şi fortifica colaborarea între instituţiile noastre de învăţământ au fost salutate şi se vor realiza prin semnarea acordurilor bilaterale în viitorul apropiat.