Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI

Departamentul formare continuă al Direcției ,,CIPAL” a Academiei ,,Ștefan cel Mare”  cu suportul Asociației Femeilor din Poliție au organizat modulul „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI” în cadrul cursului de specializare în domeniul ordine publică, promoţia a 14-a.

Timp de două zile cursanţii au fost familiarizaţi cu prevederile Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027, aprobat la 22 martie 2023. Totodată, au fost prezentate obiectivele Programului și angajamentele asumate pentru a asigura o reprezentare calitativă a femeilor în sectorul de securitate şi apărare pe plan intern și extern, inclusiv în procesul de negociere a conflictelor, în vederea asigurării securității întregii societăți, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În cadrul unui exercițiu practic, cursanţii au identificat vulnerabilitățile în cadrul unui conflict armat, în special pentru femei și fete, responsabilitățile pe care și le asumă, dar și oportunitățile care pot apărea în contextul activităților desfășurate de organizațiile internaționale și ONG-uri.

Discuțiile s-au axat, inclusiv, și pe cei patru piloni fundamentali ai Rezoluției 1325 – reprezentarea, prevenirea, protecția și reabilitarea, care au menirea să accelereze implicarea și încurajarea femeilor de a participa în luarea deciziilor la toate nivelele și de a activa mecanisme de prevenire, management și soluționare a conflictelor la nivel de stat.