Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI

În perioada 14-15 septembrie 2022, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare” s-a desfăşurat cursul „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI”, destinat angajaților din subdiviziunile de securitate și ordine publică ale IGP al MAI.

Instruirea a avut drept scop informarea efectivului despre egalitatea de gen în cadrul MAI şi discriminarea de gen ca impediment în asigurarea drepturilor. O atenție deosebită a fost acordată prevenirii hărțuirii sexuale, care în dependență de formele sale poate avea consecințe degradande asupra efectivului şi a instituției în ansamblu.

Totodată, au fost prezentate bunele practici internaționale și naționale de prevenire și reducere a fenomenului de hărțuire sexuală în cadrul organelor afacerilor interne.

Cursul a fost prestat de formatori cu experienţă din cadrul Asociației Femeilor din Poliție, utilizând pe larg diferite metode şi tehnici interactive de instruire.