Întâlnirea Şefului Inspectoratului General al Poliţiei cu absolvenţii Academiei „Ştefan cel Mare”, promoţia 2017

La 04 mai curent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o şedinţă cu efectivul variabil al cursurilor absolvente ale facultăţilor instituţiei, la care a fost invitat şeful Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, colonelul de poliţie Alexandru Pînzari.
Evenimentul s-a desfăşurat într-un format interactiv şi a ţinut în mare parte de condiţiile şi modalitatea repartizării la serviciu a absolvenţilor Academiei în anul 2017.
Studenţii au adresat mai multe întrebări invitatului, fiind îngrijoraţi de unele efecte ale reformei MAI care aduc la retrogradarea funcţiilor din anumite domenii de specialitate, inclusiv din cadrul specializărilor obţinute în urma absolvirii instituţiei.
Şeful Inspectoratului General al Poliţiei a garantat că şi în anul curent absolvenţii Academiei „Ştefan cel Mare” vor fi repartizaţi la muncă în cadrul subdiviziunilor MAI, urmând a fi numiţi în funcţii poliţieneşti de ofiţeri. Totodată, dl Alexandru Pînzari le-a vorbit studenţilor despre impactul pozitiv al reformei MAI, evidenţiind anumite aspecte, cum ar fi: Conceptul de Poliţie Comunitară; îmbunătăţirea condiţiilor de activitate, salarizarea şi dotarea poliţiei; excluderea factorului uman prin implementarea tehnologiilor şi soft-urilor inteligente; sporirea calităţii de selectare, recrutare şi instruire a resurselor umane, precum şi respectarea principiului gender în activitatea poliţienească. În final, şeful poliţiei a reiterat despre necesitatea dezvoltării comunicării interinstituţionale şi a punctat că Academia „Ştefan cel Mare” rămâne a fi principala subdiviziune departamentală de pregătire calitativă a cadrelor, dispune de un corp profesoral-didactic care face faţă tuturor provocărilor şi necesităţilor din domeniul educaţional, iar studenţii instituţiei constituie o forţă de valoare a MAI, asigurând unica rezervă calitativă şi regenerabilă pentru Poliţia Republicii Moldova.