Instruiri teoretico-practice în domeniul securității traficului rutier

În perioada 14-22 ianuarie în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, subofițerii cursului de pregătire profesională inițială în număr de 110 cursanţi au fost instruiți în domeniul circulației rutiere având tematica: „Organizarea securităţii şi siguranţei în domeniul traficului rutier”. Lecțiile au fost desfășurate de către formatorii Departamentului Instruire auto şi legislaţie rutieră de comun cu reprezentanţii și specialiştii din cadrul Inspectoratului naţional de patrulare. Scopul instruirii a fost asigurarea schimbului de experienţă şi sporirea aplicabilităţii legislaţiei de supraveghere și control a circulației pe drumurile publice.
Totodată, au fost abordate mai multe subiecte de procedură contravenţională, constatarea şi examinarea contravenţiei, administrarea probelor în procesul contravenţional, aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere şi exigenţe legale cu referire la procesul verbal cu privire la contravenţie, organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere ș.a.
Procesul de instruire a fost organizat şi desfăşurat prin diverse metode de instruire – prezentări, activităţi practice, exerciţii în grup, discuţii etc, pentru a asigura consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale necesare în diverse situaţii de intervenţie poliţienească.
Această practică eficientă de organizare şi desfăşurare a lecţiilor teoretico-practice, divizate pe ateliere de lucru cu implicarea practicienilor din cadrul subdiviziunilor specializate ale MAI va continua și în următoarele perioade.