Instruiri cu reprezentanţii INTERPOL

În perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2024, Academia ,,Ştefan cel Mare” a fost gazda desfăşurării cursului de instruire cu genericul: ,,Cercetarea la faţa locului şi administrarea probelor în investigarea cazurilor cu implicarea armelor de foc”. Evenimentul de referinţă a fost organizat de către Direcţia cooperare internaţională a instituţiei în colaborare cu Direcţia de cooperare poliţienească internaţională a Inspectoratului General al Poliţiei.

Beneficiarii instruirii au fost 20 de angajaţi ai autorităţilor de aplicare a legii din Republica Moldova cum ar fi: Inspectoratul naţional de investigaţii al IGP; Inspectoratul naţional de securitate publică al IGP; Centru tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP; Direcţia cooperare poliţienească internaţională a IGP; Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al MAI; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI; Serviciul Vamal al Ministerului Finanţe; Serviciul de Informaţie şi Securitate; Procuratura Republicii Moldova, specialişti cu competenţe în investigarea cazurilor şi în răspunsul la incidente cu implicarea armelor de foc.

Pe parcursul instruirii au fost abordate subiecte referitoare la protocoalele de siguranţă; respectarea Metodologiei de investigare la faţa locului; expertiza în materie de conservare a probelor; îmbunătăţirea capacităţilor de analiză a probelor şi promovarea colaborării între instituţiile cu competenţe în domeniul dat.

Totodată, formatorii au desfăşurat diverse activități interactive: dezbateri, lucru în echipă, studiu de caz, simulări ale situații de caz etc.

Cursul a fost organizat de către Secretariatul general al INTERPOL în contextul implementării proiectului „Asistenţă Operaţională în Moldova”.

Experţii şi-au arătat deschiderea spre noi colaborări pe diverse domenii, în funcţie de proiectele INTERPOL.