Instruiri activ-participative pentru angajații MAI

În perioada 3-5 februarie curent, în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost instruite două grupe de funcţionari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului de Interne. Instruirea s-a axat pe două domenii de specializare: pregătirea psihologică a psihologilor și prevenirea și combaterea corupției.
Obiectivul primordial al instruirii l-a constituit eficientizarea performanţelor profesionale conform standardelor ocupaţionale Europene pentru a asigura o bună funcţionalitate a activităţii profesionale cu personal calificat.
Procesul de instruire s-a organizat prin implementarea diverselor metode interactive de instruire: seminar-training cu exerciţii în grup, studiu de caz, activităţi practice, discuţii deliberative etc. Subiectele abordate și exercițiile activ-participative au avut menirea să dezvolte atât competențele profesionale, cât și abilităţile de inteligenţă emoţională ale angajaților. Toate acestea au permis funcţionarilor de poliţie să-şi formeze şi să-şi perfecţioneze, pe lîngă cunoştinţele teoretice, deprinderile şi priceperile practice de a acţiona în situaţii concrete.
Totodată, menționăm faptul că de la începutul anului curent în cadrul DDP au fost instruiți peste 100 de angajați MAI din diferite domenii. Formarea profesională a fost realiazată cu implicarea formatorilor cu experiență practică din cadrul subdiviziunilor specializate a MAI. Schimbul de experienţă şi implimentarea bunelor practici va contribui la aplicabilitatea corectă a legislaţiei şi creşterea eficacităţii serviciilor prestate.